Image by Mika Baumeister
יעוץ אסטרטגי נכון הוא תהליך הקניית חשיבה יצירתית לתכנון ויישום מטרות העסק.

במהלך הבדיקה היסודית נבחן עם מקבלי ההחלטות את תפקודי משאבי האנוש ותרומתם לעסק, ננתח את שיטות העבודה ויעילותן בכל אגפי הארגון, נרענן את נהלי העבודה וניצור סדרי עדיפות לפי האג'נדה, נבדוק את השירות, המוצר, השיווק, את מיקומנו בשוק, ואת התמורות ללקוח. נגדיר לאן וכיצד, נתקצב, נחלק עבודה וננוע קדימה.

 

יתכן והשינויים ירחיקו לכת אבל את המטרות נשיג. 

יעוץ אסטרטגי

תכשיטים

מיתוג

הגדלת מכירות

פיתוח עסקי

ערוצי מכירה

          לימוד היסטוריית העסק

           ↓ 

            תפקודו הנוכחי 

          ↓

            מיפוי חולשות ושיפור עוצמות 

          ↓ 

                  המשפיעים: משאבי אנוש,                     טכנולוגיות שירותים ו\או מוצר

          ↓

          המטרות

          ↓

          האמצעים

          ↓

            ליווי יישום  

          ↓

             עד ומעבר להשגת המטרות     


 

 

 • מיתוג

 • תכניות עסקיות

 • נהלי עבודה

 • שיווק 

 • דיגיטל

 • בניית תמחיר

 • תפעול

 • בחינת מוצר

 • שירות לקוחות 

 • הדרכות מכירות 

 • בניית שגרה עסקית

 • בחינת ביצועים 

 • ניהול זמן